คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง

ข่าวสารและกิจกรรม
ขอเชิญ Vote ให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการ
การแนะแนวการศึกษาต่อ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9
การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงาน ชุมนุมศิษย์เก่า วฬ/สพ
การทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน HPV
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.นครปฐม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม
อื่นๆ

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th