คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง

ข่าวสารและกิจกรรม
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติมหากุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ประชุมเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
การแข่งขันแต่งคำประพันธ์โครงสี่สุภาพ กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567
การแข่งขันแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี 11 กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567
การแข่งขันเขียนเรียงความ กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567
ร่วมงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่สุพร ธรรมวณิชย์ มารดาของ ดร.ธนกฤติ ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยโรงเรียนแหลมบัววิทยา
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2567
อื่นๆ

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th