คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง

ข่าวสารและกิจกรรม
คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อประกอบการคัดเลือกทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอความอนุเคราะห์มาติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 และ UV เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอัมพร ชุนถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้อยใน
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางคุณัญญา ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมกับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567
ร่วมกิจจกรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๘ ปี ๒๕๖๗
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการอุดหนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม
กิจกรรมวันดินโลก ภายใต้แนวคิด "ดินสร้างอาหาร สืบสานปณิธานพ่อ" ประจำปี 2566
อื่นๆ

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th