คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง

ข่าวสารและกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรกิจกรรม "เด็กดีสถาพร ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด"
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
กิจกรรมการอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์สำหรับนักเรียนม.ต้น
การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
การฉีดวัคซีนของนักเรียน
Big Cleaning Day
อื่นๆ

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.