คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง

ข่าวสารและกิจกรรม
การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
การตรวจคัดกรองยาเสพติดในโรงเรียน
ร่วมตั้งสัตยาบัน
กิจกรรมประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันไหว้ครู 2565
ตัวแทนนักเรียนร่วมการแสดงใน กิจกรรมวัฒนธรรมพาเพลิน เดินตลาดน้ำลำพญา"
อาทิตย์หรรษาจูงมือตายายมาปลูกผัก
รับโล่คุณในฐานะ “ผู้ทำความดีแก่สังคม วุฒิสภาศรัทธาความดี"
กิจกรรมปิ่นโตความรู้ เดือนที่ 64
อื่นๆ

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.