คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง

ข่าวสารและกิจกรรม
แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ
การแข่งขันบรรยายธรรม
วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดี
อื่นๆ

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.