คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรือง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 087-8993396  อีเมล์:kanchana37305@gmail.com
นายญาณพัฒน์ ภัทรนวรุ่งโรจน์
งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
เบอร์ติดต่อ 085-1810414  อีเมล์: yanapath@gmail.com
นางสาวปุณยนุช แก้วเรือง
งานอนามัย/โภชนาการโรงเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
เบอร์ติดต่อ 094-0366183  อีเมล์: phoopunyanuch@gmail.com
นางสาวนภัสวรรณ ทองกัลยา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ติดต่อ 090-2923446  อีเมล์: napatsawan7099@gmail.com

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th