คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
11 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
6 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
8 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th