คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
อาคารเรียนอื่นๆ
004, 008, 030, 107, 206, 210, 214, 315, 415, 308
ปีที่สร้าง 2501
อาคารอเนกประสงค์
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครูกรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครูกรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครูกรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครูกรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2510
บ้านพักครูกรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครูกรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครูกรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครูกรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครูกรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครูกรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2528
บส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2532
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th