คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    ชี้แจง ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1. ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งเรื่อง ให้กรอกชื่อผู้ร้องเรียน
2. เบอร์โทรศัพท์ผู้ร้องเรียน ให้กรอกเบอร์โทรผู้ร้องเรียน
3. เรื่อง ให้กรอกร้องทุจริต/เรื่องร้องเรียน
4. รายละเอียด ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องทุจริต/เรื่องร้องเรียน
5. ไฟล์/ภาพประกอบ ให้แนบไฟล์รูปภาพ/ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน โดยระบุเป็นไฟล์รูปภาพ/และไฟล์ pdf ได้

2.ช่องทางการติดต่อร้องเรียนด้วยตนเอง

Download แบบคำร้องเรียน

นำส่งที่ โรงเรียนสถาพรวิทยา

ที่อยู่: ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 11 บ้านวัดเวฬุวนาราม ต.ลำพญา อ.บางเลน นครปฐม 73130

โทรศัพท์: 034-109824

โทรสาร: 034-109824

อีเมล: info@stpsch.ac.th

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ : 8.00 - 17.00 น.


Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th