คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์/b>
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์ติดต่อ 096-7240333  อีเมล์:sunanta.nokkata@gmail.com
นางมารตี แจ่มแสง/b>
งานพัฒนาครูและบุคลากร
เบอร์ติดต่อ 083-6939635  อีเมล์:matee369@gmail.com

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th