คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
ข่าวสารและกิจกรรม
ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
1 16/12/2561 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖
2 01/12/2561 กิจกรรมทัศนศึกษาปีการศึกษา 2561
3 16/11/2561 กิจกรรมวันดีประจำสัปดาห์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
4 29/10/2561 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
5 27/10/2561 ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
6 12/10/2561 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
7 13/08/2561 ทุนวันแม่จากวัดรางกระทุ่ม
8 13/08/2561 กิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวันแม่
9 09/08/2561 กิจกรรมวันสถาพรบูชาแม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
10 05/08/2561 ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงเรียนสถาพรวิทยา
11 27/07/2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
12 27/07/2561 กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๑
13 21/07/2561 โครงการแค้มป์รักษ์น้ำ ครั้งที่ 4 โดยการประปานครหลวง
14 05/06/2561 ศึกษาดูงานการทำ ว.21/2560/PLC/logbook
15 15/05/2561 ตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา
16 14/05/2561 ประชุมผู้ปกครอง
17 28/04/2561 โรงเรียนสถาพรวิทยาประกาศรับสมัครผู้ประกอบการค้าอาหารในสถานศึกษา
18 31/03/2561 วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
19 06/03/2561 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา ๒๘ ก.พ. ๖๑
20 05/01/2561 พิธีเจริญพระพุทมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
21 23/11/2560 กิจกรรม English Day Camp
22 13/10/2560 กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
23 30/09/2560 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีปีการศึกษา ๒๕๖๐
24 24/09/2560 กิจกรรมติวนักธรรมศึกษา ๒๕๖๐
25 24/09/2560 กีฬากลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้
26 26/06/2560 กีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายในตำบลลำพญา
27 24/06/2560 กิจกรรมวันดี ประจำวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
28 18/06/2560 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
29 03/06/2560 กิจกรรมวันดี ประจำวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
30 03/06/2560 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พ.ค. ๖๐
31 19/05/2560 กิจกรรมวันดีประจำสัปดาห์ประจำวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2560
32 18/05/2560 กิจกรรมอบรมธรรมะ
33 14/05/2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ครั้งที่ 1/2560
34 12/05/2560 พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำโรงเรียน รูปเหมือนหลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นประดิษฐาน
35 09/05/2560 การอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร วินัยและการรักษาวินัย
36 05/05/2560 กิจกรรมวันเกียรติยศปีการศึกษา 2559
37 05/05/2560 สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โรงเรียนสถาพรวทิยา
38 04/05/2560 รายงานตัว ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2560
39 04/05/2560 กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานม.1

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.