คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
ข่าวสารและกิจกรรม
ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
1 26/01/2562 ขอแสดงความยินดี
2 25/01/2562 รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3 29/12/2561 ผลงานการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
4 16/12/2561 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖
5 01/12/2561 กิจกรรมทัศนศึกษาปีการศึกษา 2561
6 16/11/2561 กิจกรรมวันดีประจำสัปดาห์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
7 29/10/2561 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
8 27/10/2561 ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
9 12/10/2561 ประกาศโรงเรียนสถาพรวิทยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
10 13/08/2561 ทุนวันแม่จากวัดรางกระทุ่ม
11 13/08/2561 กิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวันแม่
12 09/08/2561 กิจกรรมวันสถาพรบูชาแม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
13 05/08/2561 ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงเรียนสถาพรวิทยา
14 27/07/2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
15 27/07/2561 กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๑
16 21/07/2561 โครงการแค้มป์รักษ์น้ำ ครั้งที่ 4 โดยการประปานครหลวง
17 05/06/2561 ศึกษาดูงานการทำ ว.21/2560/PLC/logbook
18 15/05/2561 ตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา
19 14/05/2561 ประชุมผู้ปกครอง
20 28/04/2561 โรงเรียนสถาพรวิทยาประกาศรับสมัครผู้ประกอบการค้าอาหารในสถานศึกษา
21 31/03/2561 วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
22 06/03/2561 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา ๒๘ ก.พ. ๖๑
23 05/01/2561 พิธีเจริญพระพุทมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
24 23/11/2560 กิจกรรม English Day Camp
25 13/10/2560 กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
26 30/09/2560 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีปีการศึกษา ๒๕๖๐
27 24/09/2560 กิจกรรมติวนักธรรมศึกษา ๒๕๖๐
28 24/09/2560 กีฬากลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้
29 26/06/2560 กีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายในตำบลลำพญา
30 24/06/2560 กิจกรรมวันดี ประจำวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
31 18/06/2560 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
32 03/06/2560 กิจกรรมวันดี ประจำวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
33 03/06/2560 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พ.ค. ๖๐
34 19/05/2560 กิจกรรมวันดีประจำสัปดาห์ประจำวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2560
35 18/05/2560 กิจกรรมอบรมธรรมะ
36 14/05/2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ครั้งที่ 1/2560
37 12/05/2560 พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำโรงเรียน รูปเหมือนหลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นประดิษฐาน
38 09/05/2560 การอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร วินัยและการรักษาวินัย
39 05/05/2560 กิจกรรมวันเกียรติยศปีการศึกษา 2559
40 05/05/2560 สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โรงเรียนสถาพรวทิยา
41 04/05/2560 รายงานตัว ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2560
42 04/05/2560 กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานม.1

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.