คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานปณิธานความพอเพียง
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสถาพรวิทยา
ปีการศึกษา:
สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ
พฤ 20 เม.ย. 60 - นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 มอบตัว - ประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
พ 3 - ศ 5 พ.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน
1 15 – 19 พ.ค. 60 - ประชุมผู้ปกครอง ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2560 - เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - อบรมธรรมะ โรงเรียนสถาพรวิทยา ม. 1-6 - นักเรียนชั้น ม.1 ,ม.4 เข้าค่ายพุทธบุตร อา 14 จ 15 พ 17 พฤ 18 - ศ 19
2 22 - 26 พ.ค. 60 - การมอบอุปกรณ์การเรียนและมอบเงินจัดซื้อเสื้อผ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน จ 22 - ศ 26
3 29 พ.ค.-2 มิ.ย. 60 - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - มิถุนายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 - ส่งรายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดือนพฤษภาคม พ 31 มิ.ย. พฤ 1
4 5 - 9 มิ.ย. 60 การฝึกอบรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อ 6 - พฤ 7
5 12 -16 มิ.ย. 60 - วันไหว้ครู - ตรวจทรงผม เครื่องแต่งกายประจำเดือนมิถุนายน พฤ 15
6 19 -23 มิ.ย. 60 - ไหว้ครูดนตรีไทย - กิจกรรมครอบครัว ชุมชน สังคมเป็นสุข พฤ 22 อา 25
7 26 -30 มิ.ย. 60 - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก - วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ - พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จ 26 จ 26 มิ.ย.– พ 27 ก.ค. ศ 30
8 3 – 7 ก.ค. 60 - ส่งรายงานการคัดกรองนักเรียน,สรุปเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 - ส่งรายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดือนมิถุนายน - แห่เทียนวันอาสาฬหบูชา ,วันเข้าพรรษา ก.ค. จ 3 ศ 7
9 10 -14 ก.ค. 60 - กิจกรรมเข้าพรรษา หิ้วปิ่นโตเข้าวัด - หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อา 9 ก.ค. - พฤ 5 ต.ค. จ 10 - อ 11
10 17 – 21 ก.ค. 60 - ตรวจทรงผม เครื่องแต่งกายประจำเดือนกรกฎาคม - สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ 17 พ 19 - ศ 21
11 24 – 28 ก.ค. 60 - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พ 26 - ศ 28 พฤ 27 ศ 28
12 31 ก.ค.- 4 ส.ค. 60 - ส่งรายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดือนกรกฎาคม - การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด อ 1 พ 2 - ศ 4
13 7 – 11 ส.ค. 60 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศ 11
14 14 – 18 ส.ค. 60 - หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ + กิจกรรมอาเซียน - ตรวจทรงผม เครื่องแต่งกายประจำเดือนสิงหาคม - โครงการค่ายศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน จ 14 อ 15- ศ 18 อ 15 ศ 18
15 21 -25 ส.ค. 60 - เรียนปกติ
16 28 ส.ค. -1 ก.ย. 60 - ส่งรายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดือนสิงหาคม ศ 1
17 4 -8 ก.ย. 60 - เรียนปกติ
18 11 – 15 ก.ย. 60 - กิจกรรมทัศนศึกษา ศ 15
19 18 – 22 ก.ย. 60 - ตรวจทรงผมเครื่องแต่งกายประจำเดือนกันยายน - สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ 18 พ 20 – ศ 22
20 25 – 29 ก.ย. 60 - สอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 , เรียนตามปกติ - อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี จ 25 - พ 27 พฤ 28 - ส 30
2 – 6 ต.ค. 60 - ส่งรายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดือนกันยายน - ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ 2
9 – 13 ต.ค. 60 - ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ 9
1 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 60 - ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - ตรวจทรงผมเครื่องแต่งกายประจำเดือนพฤศจิกายน อา 29 จ 30 จ 30
2 6 – 10 พ.ย. 60 - แนะแนวการศึกษา - พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า จ 13- ศ 24 ศ 24
3 13 – 17 พ.ย. 60 - เรียนตามปกติ
4 20 – 24 พ.ย. 60 - เรียนตามปกติ
5 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 - วันเอดส์โลก - ส่งรายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดือนพฤศจิกายน ศ 1 ศ 1
6 4 – 8 ธ.ค. 60 - ตรวจทรงผมเครื่องแต่งกายประจำเดือนธันวาคม - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 , วันชาติ - หยุดวันพ่อแห่งชาติ,วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 , วันชาติ -กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศฯ - ธันวาคม-มกราคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 2 จ 4 จ 4 อ 5 จ 4 - ศ 8 ธ.ค. -ม.ค.
7 11 – 15 ธ.ค. 60 - หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ - กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศฯ จ 11 จ 11 - ศ 15
8 25 – 29 ธ.ค. 60 - กิจกรรมวันคริสต์มาส - สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ 25 จ 25 - พ 27
9 1 – 5 ม.ค. 61 - หยุดวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ - ตรวจทรงผมเครื่องแต่งกายประจำเดือนมกราคม - ส่งรายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดือนธันวาคม - ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2561 จ 1- อ 2 พ 3 พ 3 ศ 5
10 8 – 12 ม.ค. 61 - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศ 12
11 15 – 19 ม.ค. 61 - เรียนตามปกติ
12 22 – 26 ม.ค. 61 - เรียนตามปกติ
13 29 ม.ค.– 2 ก.พ. 61 - ตรวจทรงผมเครื่องแต่งกายประจำเดือนกุมภาพันธ์ - การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เตรียมพร้อม O-net ม.3 ,ม.6 ปีการศึกษา 2560 - ส่งรายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดือนมกราคม - สอบ O-net ม.3 จ 29 จ 29 ม.ค.– ศ 2 ก.พ. พฤ 1 ส 3 - อา 4
14 5 – 9 ก.พ. 61 - เรียนตามปกติ
15 12 – 16 ก.พ. 61 - กิจกรรม Open house เปิดบ้านสถาพร - สรุปเยี่ยมบ้านครั้งที่ 2 - สอบ O-net ม.6 พ 14 ศ 16 ส 17- อา 18
16 19 – 23 ก.พ. 61 - เรียนตามปกติ
17 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 61 - สอบกลางภาคเรียนที่ 2 (ข้อสอบกลาง ม.1-2) - หยุดวันมาฆบูชา - ส่งรายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดือนกุมภาพันธ์ อ 27- พ 28 พฤ 1 ศ 2
18 5 – 9 มี.ค. 61 - ตรวจทรงผมเครื่องแต่งกายประจำเดือนมีนาคม - สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - สอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 , เรียนตามปกติ จ 5 จ 5 – พฤ 8 ศ 9
19 12 – 16 มี.ค. 61 - สอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 , เรียนตามปกติ จ 12 - พ 14
20 19 - 23 มี.ค. 61 -
21 26 - 30 มี.ค. 61 - กิจกรรมวันเกียรติยศ ศ 30

Copyright © 2018 Sathapornwittaya School | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@stpsch.ac.th
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.